O nás


Toto je náš tím a klinika Dent s.r.o.


Odborne, precízne, spoľahlivo a ľudsky.
Toto sú vlastnosti ktoré sú výsadou pre náš tím. Kladieme dôraz na prevenciu a zároveň precízne a detailné ošetrenie. Spoločným cieľom pre Nás a našich pacientov je ústne zdravie. Pacientom vieme ponúknuť veľa a veľa od nich aj vyžadujeme. Kompromisné riešenia u nás nemajú šancu.

MDDr. Lukáš Halás


OŠETRIŤ DOKÁŽEM LEN TO ČO VIDÍM:

Narodil sa v Banskej Bystrici, kde aj vyštudoval Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského. Medicinu : odbor zubné lekárstvo ukončil v roku 2015 na Karlovej univerzite v Prahe. Po štúdiu pracoval pod vedením skúseného odborníka v odbore stomatológia a stomatochirurgia : MUDr. Petrom Abelovským vo Zvolene. V roku 2017 prevzal zubnú ambulanciu DENT s.r.o. v Banskej Bystrici.

Venuje sa celému spektru stomatologických výkonov. Ošetruje deti aj dospelých. Dôraz kladie na ľudský pristup a bezbolestné ošetrenie. Celok sa skladá z detailov a každý detail rozhoduje: preto od samého začiatku pracuje s operačným mikroskopom. Sústavne sa vzdeláva a navštevuje domáce aj medzinárodné kurzy, bez ktorých by nemohol spoľahlivo ošetrovať pacientov podľa najnovších poznatkov a trendov.

MDDr. Marko Gaľa

Zubné lekárstvo vyštudoval na Univerzite Palackého v Olomouci.

Poskytuje komplexné ošetrenie vrátane prevencie, parodontológie, konzervačného a protetického zubného lekárstva.

Svoju prácu si nevie predstaviť bez ošetrenia s mikroskopom.

Pravidelne navštevuje kurzy a školenia:
Kalciumsilikátove cementy MDDr. Žižka, Modelácia laterálneho úseku chrupu MDDr. Czyž, Kompozita 3M, MDDr. Buchta, Pražské dentální dny, ČSK, 2017, Implantační systém Astra Tech EV a management měkkých tkání v okolí implantátu, MUDr. Pavel Kříž, International Dental Student Congress 2017, Mangani, Falacho, Krejči et al., Triple Tray Technique 3M, Dr. Monika Kaňovská, Súčasné technologické prostriedky v biologickej endodoncii, Prof.Dr.Renato de Toledo Leonardo, Dental summit 2016, Mounajjed, Tomeček, Streblov et al., Inspirováno funkcí, Ondřej Adam, 2016, Endocamp 2016, MUDr. Jiří Škrdlant, MUDr. Daniel Svoboda, Kurz otiskovací hmoty, Zhermack, Olomouc 2016, Diplomovaný školiteľ ústnej hygieny Dental Prevention - Curaden Czech, s.r.o., Víme jak na zubní kaz 2014, Arak s.r.o., HDVI Kompozita 2013, MUDr. Daniel Černý

Anna Sandányová

Zubná asistentka


Eva Uhrinová

Zubná asistentka


Kristína Rubintová

Zubná asistentka


Ladislav Tuček

Zubný Technik


Klinika Dent s.r.o. Banská Bystrica


Zoznámte sa s našou klinikou a personálom ešte pred tým, než nás prvýkrát navštívite.


Kontakt