Služby

01

Vstupné vyšetrenie


Nie každý človek vstupuje k zubnému lekárovi s ochotou nechať sa vyšetriť, prípadne ošetriť. Ak sa však už k tomuto kroku pacient rozhodne, mal by vedieť, že v zubnej ambulancii nesedí človek, ktorého teší bolesť iných a takisto tam nesedí človek, ktorý vás chce strašiť a hrešiť. Preto sa Vám budeme snažiť v našich textoch popísať profesionálny a zároveň ľudský prístup vyšetrenia a jednotlivých ošetrení, ktorý je u nás na prvom mieste.


Galéria vyšetrenia

Viac o vstupnom vyšetrení

Začíname
Vstupné vyšetrenie v našej ambulancii začína privítaním pacienta na recepcii, kde dostane k vyplneniu anamnestický dotazník zdravotného stavu.
Cieľ vyšetrenia
Cieľom vstupného vyšetrenie je vypočuť pacienta. Zistiť dôvod návštevy, čo ho k nám privádza a aké sú jeho obtiaže prípadne predstavy. Lekár je v tomto momente v role moderátora, ktorý sa snaží vypočuť pacienta a cielenými otázkami zistiť potrebné informácie.
Rozhovor s pacientom
Po rozhovore nasleduje vyšetrenie samotnej dutiny ústnej. Sme presvedčení o tom, že pochopíte len vtedy, keď uvidíte. Preto pacientovi na obrazovke s živým prenosom z úst cez kameru z operačného mikroskopu ukážeme ako vyzerá jeho chrup a dutina ústna. So súčasným komentárom ukazujeme pacientovi zub po zube. V tomto momente dokážeme odhaliť povrchové kazy, nepresné plomby , praskliny na zuboch a všetko, čo môže trápiť alebo v budúcnosti ohroziť pacientov chrup. Súčasťou tohoto vyšetrenia je aj zhodnotenie toho, ako pacient pristupuje k čisteniu svojich zubov. Boli by sme veľmi radi, keby naši pacienti pochopili a uverili tomu že: čistý zub sa nepokazí.
Röntgen
Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou vstupného vyšetrenia je röntgen. Počet rontgenových snímkov určuje lekár. Z pravidla zhotovujeme 3 röntgeny: 1: ľavý a pravý záhryzový snímok:.... foto BW a OPG s popisom 2: Ortopantomogram/ OPG Na základe zhodnotenia RTG snímkov vysvetlíme, kde sa nachádzajú problémové miesta a čo môžeme očakávať pri ošetrení. Uvedomujeme si že rontgenové žiarenie môže byť pre niektorých pacientov strašiakom. Preto by sme Vás radi ubezpečili, že dávame veľký pozor na to akú dávku žiarenia samotný pacient dostane. Našťastie v dnešnej dobe sú rontgenové prístroje natoľko citlivé, že je možné minimalizovať dávku žiarenia a tým neohrozovať zdravie pacienta. Pre predstavu pridávame odkaz porovnania jednotlivých RTG vyšetrení.
RTG snímky
V dnešnej dobe býva najviac kazov schovaných práve medzi zubami. Na preventívnych prehliadkach preto zhotovujeme priamo na stomatologickom kresle detailné RTG snímky, na ktorých vidíme medzizubný kaz, kým je ešte veľmi malý a pacienta nebolí. Takto malý kaz nie je častokrát viditeľný ani pri detailnom vyšetrení v ústach so silným svetlom pod mikroskopom. Aj malý kaz, ktorý zatiaľ nebolí, je potrebné ošetriť.
Záver vyšetrenia
Záver vstupného vyšetrenia je zhodnotenie stavu dutiny ústnej a chrupu, a vysvetlenie ako, kedy a za koľko je možné pacientov chrup ošetriť. U rizikových pacientov a pacientov, kde ošetrenie bude časovo a finančne náročnejšie zhotovujeme pre pacientov takzvaný liečebný plán.

02

Liečebný plán


V prípade, že zuby pacienta sú viac opotrebované alebo si ošetrenie vyžaduje viac krokov, tak pacientom zhotovujeme liečebný plán.


Galéria vyšetrenia Liečebný plán PDF

Viac o liečebnom pláne

Možnosti liečby
V prípade, že zuby pacienta sú viac opotrebované alebo si ošetrenie vyžaduje viac krokov, tak pacientom zhotovujeme liečebný plán. Pacient takto získa predstavu o možnostiach liečby, o spôsobe náhrady stratených zubov. Takisto dostane predstavu o predpokladanej dĺžke a cene ošetrenia.
Konzultácia s lekárom
Následne, na konzultácii s lekárom, si pacient vytvorí ešte ucelenejšiu predstavu o ďalšom postupe.  Liečebný plán vytvorí lekár na základe vyšetrenia, röntgenových snímkov , fotografií a štúdijných modelov.
Komplexná rekonštrukcia
Zvyčajný postup pri komplexnej rekonštrukcii chrupu: 1: Dentálna hygiena 2: Konzervačné ošetrenie: kazy a predprotetické dostavy, extrakcie 3: Protetické ošetrenie: overlaye, korunky, mostíky, protézy) 4: Dentálna hygiena a prevencia

03

Dentálna hygiena


Dentálnou hygienou väčšinou všetko začína a nakoniec aj končí. Patrí medzi najdôležitejšie preventívne a liečebné ošetrenia v zubnej ambulancii.


Galéria vyšetrenia

Viac o dentálnej hygiéne

Cieľom dentálnej hygieny je:
Pri dentálnej hygiene sa neriadime tým, že stačí keď oškrabkáme kameň a odstránime pigmenty. Naozajstným cieľom by malo byť to, že lekár alebo dentálna hygienička dokáže vysvetliť pacientom, prečo majú zuby špinavé, prečo sa im tvorí zubný kameň, prečo im krvácajú ďasná , prípadne prečo sa im zuby kývu a majú nepríjemný zápach z úst.
Priebeh výkonu
Spravidla ide o 30 minút až hodinu trvajúci výkon, kedy najprv pacientom ukážeme, kde sú nedostatky ich snahy o čisté zuby a zdravé ďasná, následne zuby očistíme a ďasná ošetríme tak, aby pacient zažil pocit čistých zubov. Tým to však nekončí. Najdôležitejšou súčasťou dentálnej hygieny je to, aby sme pacienta naučili ako si v dutine ústnej udržať poriadok každý deň a sám. Preto sa snažíme o individuálny prístup a výber pomôcok. Rozumieme aj tomu, že nie každý pacient je rovnako šikovný, a preto volíme také pomôcky a spôsob čistenia, aby sme nakoniec dosiahli požadovaný efekt. ...... video s inštruktážou a výberom kefiek....
Myšlienka pre pacienta
Myšlienka, s ktorou by mal každý pacient po absolvovaní dentálnej hygieny odchádzať domov je: Pri správnom každodennom čistení so zubnou kefkou a medzizubnými kefkami nevznikajú nové kazy a zahoja sa krvácajúce zapálené ďasná. Zároveň tým predídeme strašiaku s názvom parodontóza. Udržiavanie čistých zubov a zdravých ďasien je každodenná mravenčia práca, ktorá prináša odmenu až po dlhšom čase.
Dôkaz starostlivosti
Keď sa po úvodnej dentálnej hygiene a pacientovej každodennej práci aj s medzizubnými kefkami zahoja krvácajúce ďasná, je to pre nás dôkazom toho, že sa o svoje zuby starať chce a že si váži našu prácu. Predsa len pracovať na čistom stole sa dá ľahšie a efektívnejšie.
Kontrola
Pri následnej kontrole zhodnotíme to, či pacient zmenil alebo nezmenil svoj pôvodný návyk. Čisté zuby a zdravé ďasná sú pre nás znamením, že pacient je ochotný spolupracovať a tým dodržiavať liečebný plán, a teda môžeme začať opravovať zubný kaz. Pre zubára znamená to, že si pacient čistí zuby, asi toľko ako pre kardiológa to, že pacient pravidelne užíva lieky na srdce. Nedodržanie stanovenej liečby nikdy nevedie k želanej náprave zdravia pacienta.

04

Preventívna prehliadka


Z našej skúsenosti je táto návšteva často podceňovaná ako zo strany pacientov tak aj zo strany lekárov. Stala sa akýmsi nástrojom poisťovní ako dostať pacienta k zubárovi. Tento krok absolútne neodsudzujeme, ale miesto nútenej návštevy sa snažíme preventívnu prehliadku vnímať trochu inak. Našich pacientov vedieme k tomu, aby záujem z ich strany bol silnejší ako len zaškrtnuté políčko vo výpise zo zdravotnej poisťovne.


Galéria vyšetrenia

Viac o liečebnom pláne

Stretnutie pacienta s lekárom
Za prevenciu považujeme stretnutie pacienta s lekárom, ktorý dôverne pozná pacientov zdravotný stav. Toto stretnutie u nás prebieha veľmi podobne ako vstupné vyšetrenie akurát v uvoľnenejšej a dôvernejšej atmosfére.
RTG snímky
V dnešnej dobe býva najviac kazov schovaných práve medzi zubami. Na preventívnych prehliadkach preto zhotovujeme priamo na stomatologickom kresle detailné RTG snímky, na ktorých vidíme medzizubný kaz, kým je ešte veľmi malý a pacienta nebolí. Takto malý kaz nie je častokrát viditeľný ani pri detailnom vyšetrení v ústach so silným svetlom pod mikroskopom. Aj malý kaz, ktorý zatiaľ nebolí, je potrebné ošetriť. Na miesto po odstránení malého kazu dáme malú výplň, ktorá sa zhotovuje jednoduchšie a rýchlejšie.
Nutnosť detailných snímkov
Ak by sme preventívnych prehliadkach nezhotovovali tieto detailné snímky na medzizubné priestory, je veľmi pravdepodobné, že by sme mali vždy ráno plnú čakáreň bolestivých pacientov, pretože z malého kazu sa rýchlo môže stať kaz veľký, ktorý prenikne do zubného nervu a ten sa zapáli, pacientovi prináša veľmi nepríjemné chvíle. Takýto zub už nepotrebuje len výplň, ale aj ošetrenie koreňových kanálikov, kedy sa odstráni bolestivý zapálený zubný nerv. Na takýto zub patrí korunka alebo overlay zhotovená cez odtlačok zo zubnej techniky. Robí sa to pretože zuby po ošetrení kanálikov sú krehkejšie a potrebujeme ich spevniť, aby sme sa vyhli tomu, že sa zub v budúcnosti zlomí.  Ošetrenie kanálikov je mnohonásobne finančne a časovo náročnejší výkon, preto dbáme na prevenciu.

05

Ošetrovanie detí


U detí začíname s návštevami ordinácie už v čase, keď sa prerezávajú prvé zuby, aby sme rodičov oboznámili so zásadami udržiavania správnej hygieny a aby si dieťa zvykalo na prostredie a začalo ho vnímať ako prirodzené prostredie, kam bude chodiť pravidelne v ideálnom prípade iba na dentálnu hygienu a preventívne prehliadky u detí spravidla 2-krát ročne.


Galéria vyšetrenia

Cenník

 • Vstupné stomatologické vyšetrenie:
  30 eur
 • Vstupné pedostomatologické ošetrenie:
  20 eur
 • Preventívna prehliadka:
  20 eur
 • Preventívna pedistomatologická prehliadka:
  15 eur
 • Neošetriteľné - nespolupracujúce dieťa : 30 min termín
  50 eur
 • Dentálna hygiena:
  70 eur
 • Bielenie zubov:
  300 eur
 • RTG snímka zubov: intraorálna:
  15 eur
 • OPG: Ortopantomogram:
  30 eur
 • CBCT: cone beam CT:
  90 eur

 • Ošetrenie zubného kazu: jednoduché
  120 eur
 • Ošetrenie zubného kazu : stredný rozsah
  150 eur
 • Ošetrenie zubného kazu : komplikované
  Od: 150
 • Cena zahŕňa: anestéziu, kofferdam, mikroskopickú inštrumentáciu, zhotovenie výplne.
 • Výplň na mliečnom zube
  Od: 60
 • Ošetrenie koreňových kanálikov:
 • Jednokanálikový zub:
  Od: 180 eur
 • Viac kanálikový zub:
  Od: 300 eur
 • Cena zahŕňa: vyčistenie, dezinfekciu a zaplnenie koreňového kanálika.

 • Rekonštrukcia zuba po ošetrení koreňových kanálikov priama:
  Od: 170 eur
 • Rekonštrukcia zuba po ošetrení koreňových kanálikov nepriama: Onlay/Overlay/korunka
  Od: 400 eur
 • Snímateľná náhrada:
  Od: 600 eur
 • Teleskopická náhrada:
  Od: 6000 eur

 • Korunka: celokeramická/zirkónová/kovokeramická
  Od: 450 eur
 • Celokeramická fazeta:
  450 eur
 • Implantát: zahŕňa Zavedenie implantátu a zhotovenie korunky na implantát
  Od: 1500 eur
 • Zhotovenie liečebného plánu:
  150 eur
  Zahŕňa vyhotovenie liečobného plánu na mieru pacienta s detailným rozpisom, cenovou kalkuláciou a rozpisov termínov.
 • Extrakcia zuba:
  Od: 80 eur
 • Chirurgická extrakcia zuba:
  Od: 150 eur