Súkromná urgentná zubná ambulancia – Dent s.r.o.


Akútne ošetrenie bolesti zuba


Hlavná idea:
Zriadenie súkromnej urgentnej zubnej ambulancie pre krajské mesto Banská Bstrica a Banskobystrický kraj. Ambulancia nebude mať zmluvy so žiadnou zdravotnou poisťovňou.

Hlavný okruh pacientov:
Pacienti s akútnou zubnou bolesťou ktorí sa nemôžu dostať k svojmu ošetrujúcemu zubnému lekárovi počas ordinačných hodín.
Pacienti bez zubného lekára, ktorým bude umožnené pokračovanie v liečbe podľa podmienok pracoviska: zaradenie do kartotéky.
Pacienti zo zahraničia
Pacienti ktorí sa v momente bolesti vyskytujú mimo dosah svojho zubného lekára.
Detskí pacienti.
Akútne ošetrenie úrazov týkajúcich sa zubov.
Zastúpenie dlhodobo práce neschopných lekárov po telefonickom dohovore priamo s lekárom alebo cez VÚC.

Poskytovaná zdravotná starostlivosť:

Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti bude konzultovaný individuálne s ošetrujúcim lekárom na mieste.

Primárne bude starostlivosť cielená na zbavenie akútnej bolesti resp. akútneho problému pacienta s prihliadnutím na ďalšiu prognózu ošetrovaného zuba.

Súčasťou ošetrenia bude aj návrh ďalšieho postupu a lekárska správa o poskytnutom ošetrení.

V prípade nutnosti bude na mieste zhotovený RTG pre doplnenie diagnózy.

Ordinačné hodiny a objednávanie pacientov:

Objednávanie pacientov bude prebiehať telefonicky podľa časových možností a vyťaženia ambulancie na telefónnom čísle: +421 907 719 323.

Čas ošetrenia bude vopred stanovený po telefonickom dohovore s pacientom.

Pacienti z ulice bez predošlého telefonického objednania môžu byť odmietnutý z dôvodu pracovnej vyťaženosti lekára alebo im bude navrhnutý najbližší volný termín.

Každý pacient bude podpisovať dohodu o zdravotnej starostlivosti pre akútny výkon. Súčasne vyplní anamnestický dotazník a bude zapísaný do ambulantného softwaru pre možnosť vyhotovenia lekárskej správy a prípisu výkonov k bloku z fiškálnej pokladnice.

Pondelok: 7:30 - 12:00 | 13:30 - 15:30

Utorok: 7:30 - 12:00 | 13:30 - 15:30

Streda: 7:30 - 12:00 | 13:30 - 15:30

Štvrtok: 7:30 - 12:00 | 13:30 - 15:30

Piatok: 7:30 - 12:00

Mimo ordinačné hodiny: Po telefonickom dohovore

Zriaďovateľ: Dent sro IČO: 50072340, Sídlo: Ružová 9990/37 , 96001 Zvolen

Zodpovedná osoba: MDDr Lukáš Halás

Miesto výkonu: Námestie SNP 2, 97401, Banská Bystrica

Webová stránka: www.dentbb.sk